FAQ

Ik ben nieuw in de flat, welke aansluitingen moet ik zelf regelen?
Hoe kan ik een storing melden?
Waaruit bestaat de maandelijkse bijdrage?
Hoe wordt het voorschot verwarmingskosten bepaald?
Waar vind ik de notulen en begroting van de laatste Algemene Ledenvergadering?
Waar vind ik het huishoudelijk reglement?
Mag ik, als eigenaar, mijn appartement verhuren?
Waar kan ik een klacht over de omgeving van de flat melden?
Hoe krijg ik een NEE/NEE, JA/NEE of JA/JA melding op mijn brievenbus bij de entree?
Ik heb last van (geluids)overlast van een andere bewoner, wat kan ik daar aan doen?
Wat kan ik doen als een leiding verstopt is?
Wat onderhoudt de VVE in mijn flat en wat mag ik zelf doen?
Wat kan ik zelf doen aan het onderhouden van mijn flat?
Welke sleutels kan ik nabestellen?
Wanneer is de eindafrekening van de verwarming beschikbaar?
Waar en wanneer kan ik grofvuil plaatsen?
Is er een glazenwasser voor de flat?
Kan ik de splitsingsakte inzien?
Hoe kan ik de financiële stukken van de vereniging van eigenaars inzien?
Kan ik foto’s krijgen van de CV ketels i.v.m. aanvraag energielabel?

Ik ben nieuw in de flat, welke aansluitingen moet ik zelf regelen?
Een aantal aansluitingen zitten in de servicekosten, zoals water en verwarming. Onder eigen verantwoordelijkheid vallen:

  • Electriciteitsaansluiting
  • Gasaansluiting
  • Internetaansluiting
  • Televisieaansluiting

Hoe kan ik een storing melden?
Urgent: Als u een storing heeft waarbij direct actie nodig is, neem dan contact op met onze technisch beheerder: 023 – 544 24 39. Anders kunt u uw storing of vraag doorgeven via onze storingspagina.

Waaruit bestaat de maandelijkse bijdrage?
Het bedrag dat eigenaren maandelijks verschuldigd zijn aan de VVE bestaat uit drie componenten. Allereerst de bijdrage aan de exploitatiekosten en het reserveringsfonds voor groot onderhoud aan het gebouw. Daarnaast worden de kosten voor het water doorberekend. Het derde deel van de bijdrage bestaat uit het voorschot voor de verwarmingskosten.

Hoe wordt het voorschot verwarmingskosten bepaald?
Het voorschot voor de verwarmingskosten bestaat uit het verbruik dat door de metertjes op uw radiatoren geregistreerd is en een percentage van de algemene stookkosten van het afgelopen jaar. Ook als u dus het gehele jaar niet gestookt heeft, betaalt u voor een deel van de stookkosten. De reden is dat de buizen die door uw woning lopen sowieso warmte afgeven (en dus energie verbruiken).

Waar vind ik de notulen en begroting van de laatste Algemene Ledenvergadering?
U ontvangt de stukken voor de vergadering en u wordt aangeraden deze stukken goed te bewaren, omdat ze belangrijk zijn voor uw woning. De stukken worden niet op de website gepubliceerd omdat aannemers dan bijvoorbeeld naar de begrote prijs van een project toe kunnen schrijven. Heeft u de stukken niet meer in uw bezit kunt u deze vinden door met de bij u bekende inloggegevens in te loggen op Twinq.

Waar vind ik het huishoudelijk reglement?
Het huishoudelijk reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering en kunt u in
dit document nalezen.

Mag ik, als eigenaar, mijn appartement verhuren?
Vraag dit eerst na bij uw hypotheekverstrekker. Indien die akkoord gaat met verhuur van het appartement, zijn er een aantal zaken die u met de VVE moet regelen. Verhuur van uw appartement mag alleen ten behoeve van bewoning (dus niet bedrijfsmatig of aan toeristen bijvoorbeeld). Geef uw nieuwe adres door, zodat bijvoorbeeld de agendastukken voor de Algemene Ledenvergadering en de jaarafrekening voor de verwarming verstuurd kunnen worden. Net als de eigenaar moet de huurder van het appartement bekend zijn met het huishoudelijk reglement en zich hieraan houden. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de huurder hierop attent te maken. Een kopie van het huurcontract stuurt u aan de VVE. Voor contactgegevens zie de pagina op deze website. Uw berging is een ondeelbaar onderdeel van uw appartementsrecht, u mag deze dus niet apart verhuren. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de VVE een uitzettingsprocedure starten tegen u en uw huurder(-s).

Waar kan ik een klacht over de omgeving van de flat melden?
De VVE is verantwoordelijk voor het gebouw en de eigen grond, klachten over straatverlichting of stoepen kunt u indienen bij de gemeente via https://www.haarlem.nl/melding-doen

Klachten over overlast of het verkeerd aanbieden van grof vuil kunt u bij de afdeling Handhaving indienen via 023 – 511 4950.

Hoe krijg ik een NEE/NEE, JA/NEE of JA/JA melding op mijn brievenbus bij de entree?
In de postkasten zijn plaatjes aangebracht met de gewenste keuze, deze zijn te wijzigen. Het aanbrengen van stickers is dan ook niet toegestaan, deze doen afbreuk aan de uitstraling van de gevel.

Door de postkast van de binnenzijde uit te openen, kunt u het plaatje eenvoudig verwijderen. Neem een kleine schroevendraaier of een ander puntig voorwerp mee, voel aan de binnenzijde tot u een klein gaatje vindt en duw het plaatje voorzichtig los. Een nieuw plaatje kunt u eenvoudig van de buitenzijde aanbrengen. NEE/NEE en JA/NEE zitten op hetzelfde plaatje, aan de voor- en achterzijde. Had u een JA/JA of wilt u een JA/JA, neem dan even contact op via het
info-formulier op deze site.

Ik heb last van (geluids)overlast van een andere bewoner, wat kan ik daar aan doen?
Het beste is dat u, op een rustige manier, het probleem met de andere bewoner bespreekt. Probeert u het bijvoorbeeld ook op een later moment bespreekbaar te maken. Lukt dit niet, dan kunt u
buurtbemiddeling aanvragen
of een melding bij de politie doen.

Wat kan ik doen als een leiding verstopt is?
Alle leidingen in uw appartement dient u zelf te onderhouden. U kunt dus zelf een ontstoppingsbedrijf bellen om het probleem te laten verhelpen. Alleen verstoppingen in doorlopende leidingen worden door de VVE opgelost. U kunt hiervoor een storing aanmelden. Blijkt de verstopping niet in de standleiding te zitten, dan verstuurt de VVE de factuur aan u.

Wat onderhoudt de VVE in mijn flat en wat mag ik zelf doen?
De VVE zorgt voor het buitenschilderwerk, waaronder het houtwerk op uw balkon(-s). Ook het schilderwerk in de gang, waaronder uw voordeur en kastjes, wordt verzorgd. Hiervoor zijn kleuren afgesproken, u mag niet zelf besluiten een andere kleur aan te brengen.

Door uw flat lopen een aantal leidingen voor verwarming, water en afvalwater. De doorgaande leidingen worden onderhouden door de VVE en moeten bereikbaar blijven voor onderhoud. U mag de doorgaande leidingen wel zelf schilderen.

Radiatoren zijn in onderhoud bij de VVE. Storingen worden verholpen en defecte radiatoren vervangen. Wilt u een designradiator plaatsen, dan is dit mogelijk. De kosten voor het vervangen zijn voor uw eigen rekening. Het vervangen van een radiator mag alleen uitgevoerd worden door de installateur van de VVE. Neemt u dus eerst contact op met de technisch beheerder voor de gegevens van de beheerder. Houdt u er rekening mee dat een defecte designradiator door de VVE vervangen wordt door een standaardradiator, behalve als u het verschil bijbetaalt.

Het glas in de gevel wordt ook door de VVE onderhouden. Indien u enkel glas door dubbel glas wil vervangen is dat mogelijk, voor uw eigen rekening. De installateur dient goedgekeurd te zijn door de technisch beheerder, omdat het onderhoud daarna weer voor de VVE is.

Wat kan ik zelf doen aan het onderhouden van mijn flat?
U wordt geadviseerd om enkele keren per jaar de hoofdafsluiter van het water af te sluiten en weer open te draaien (in de badkamer). Daardoor blijft het kraantje soepel draaien en kunt u het ook gebruiken als het echt nodig is.

Zorgt u er ook voor dat het rooster van de afvoer op het balkon goed schoon blijft. Zeker aan het begin van de regenperiode is dit van belang om te zorgen dat er geen water op uw balkon blijft staan.

Welke sleutels kan ik nabestellen?
U heeft verschillende sleutels in uw bezit. De electronische sleutels voor de ingangen van het complex kunt u bijbestellen ( € 8,- per stuk) door een mailtje aan
info@haarlemhoog.nl te sturen. Bent u een electronische sleutel kwijt? Vermeldt u dan ook de kleur die u kwijtgeraakt bent in uw mail, zodat deze geblokkeerd kan worden.

Sleutels voor de postkast kunt u zelf bij laten maken. Bent u de sleutels kwijt, dan kunnen deze nabesteld worden. Dient u hiervoor een storingsmelding in. De kosten worden dan aan u doorberekend.

Het slot van uw voordeur is van u zelf, u kunt zelf sleutels bij laten maken of besluiten het slot te vervangen.

De sleutel van uw meterkast kunt u zelf bij laten maken of u kunt een vervangend exemplaar bestellen via het storingsformulier. De kosten worden dan aan u doorberekend.

Wanneer is de eindafrekening van de verwarming beschikbaar?
U betaalt maandelijks een voorschot voor uw verwarmingskosten, gebaseerd op het verbruik van het voorgaande jaar. Nadat alle verbruiksgegevens en facturen voor het boekjaar ontvangen zijn, wordt uw verbruik (gemeten door de verwarmingsmeters) in euro’s berekend. Rond eind maart of begin april zijn al deze cijfers beschikbaar en wordt de eindafrekening opgesteld. Als u geld terug krijgt wordt dat teruggestort, als u bij moet betalen wordt dat met uw volgende betaling meegenomen.

Waar en wanneer kan ik grofvuil plaatsen?
Neem contact op met Spaarnelanden (023 539 7030) om een afspraak te maken het grofvuil op te laten halen. Plaats het grofvuil aan de noordzijde van de flat op de dag van ophalen. Indien u het eerder plaatst riskeert u een boete.

Is er een glazenwasser voor de flat?
Sinds 2018 beschikt Haarlem Hoog over een glasbewassingsinstallatie. Vier keer per jaar worden alle ramen die u niet vanaf een balkon kunt bereiken gelapt. De kosten hiervoor zijn inbegrepen in de servicekosten. De komst van de glazenwasser wordt vooraf aangekondigd, houdt er rekening mee dat weersomstandigheden er voor kunnen zorgen dat de planning gewijzigd moet worden. Zorg er voor dat op dagen dat de glazenwasser komt de kiep-/kantelramen gesloten zijn én eventuele zonwering omhoog/ingeklapt is.

Kan ik de splitsingsakte inzien?
De splitsingsakte is hier in te zien

Hoe kan ik de financiële stukken van de vereniging van eigenaars inzien?
Om de laatste (financiële) stukken in te zien kunt u inloggen op Twinq met de bij u bekende inloggegevens.

Kan ik foto’s krijgen van de CV ketels i.v.m. aanvraag energielabel?
Ja deze foto’s kunt u vinden op de pagina foto’s op deze website.

Voor overige vragen aan het bestuur van de VvE, gebruik het formulier op de contactpagina.

Heeft u directe vragen aan de administratief beheerder neem dan contact op met Spaarne VVE Beheer.

Per post is Haarlem Hoog bereikbaar via:

VvE Haarlem Hoog
Postbus 1535
2003 BN Haarlem