Beheer

De Vereniging van Eigenaren heeft het dagelijks beheer gesplitst in technisch en administratief beheer, beiden worden uitgevoerd door Spaarne VVE Beheer.

Spaarne VVE Beheer

Technisch beheer

Het technisch beheer is in handen van Spaarne VVE Beheer, onder leiding van Peter Jansen. Hij heeft veel ervaring opgebouwd op het gebied van technisch onderhoud en advies bij woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaren (VvE’s) en projectmanagement.

Spaarne VVE Beheer zal voor Haarlem-Hoog bij de volgende technische zaken ondersteunen:
– Samenstellen meerjaren onderhoudsplan (MJOP), planning voor de komende 30 jaar
– Beschrijven van de onderhoudstoestand van het complex
– Begroting en jaarplanning in samenwerking met Horlings Accountants en belastingadviseurs
– Bijhouden en actualiseren MJOP
– Periodieke rapportage vanuit jaarplanning en begroting
– Aanvragen en beoordelen offertes inzake regulier onderhoud
– Aannemen en afhandelen van meldingen van storingen
– Controle op regulier onderhoud en afhandeling van storingen
– Bewaken van garanties op uitgevoerd werk

Klik hier voor het doorgeven van een storing.

Administratief beheer

Het administratief beheer wordt uitgevoerd door Spaarne VVE Beheer. Spaarne VVE voert bij diverse VVE’s in de regio Haarlem het administratief beheer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het softwareprogramma Twinq. Waarbij elke eigenaar de beschikking heeft over een pagina om de eigen situatie te kunnen volgen.

Spaarne VVE Beheer zal voor de VVE Haarlem-Hoog de volgende administratieve taken uitvoeren:

– Incasseren van de maandelijkse bedragen van de eigenaren
– Voeren van de ledenadministratie
– Betaalbaar stellen van de crediteuren betalingen ter accordering door het bestuur
– Maandelijkse financiële rapportage
– Jaarlijkse begroting en jaarrekening
– Periodieke rapportage
– Jaarlijkse opstelling eindafrekening verwarmingskosten
– Opstellen notarisopgave bij eigendomsoverdracht

Administratieve vragen of opvragen notarisopgave bij eigendomsoverdracht? Neem contact op via: administratie@spaarnevvebeheer.nl

Meer informatie
Spaarne VVE Beheer
Postbus 2320
2002 CH Haarlem
Tel 023-5766171

www.spaarnevvebeheer.nl
info@spaarnevvebeheer.nl